Δραστηριότητα δημιουργίας συμπράξεων Open Access II

Δραστηριότητα δημιουργίας συμπράξεων
Open Access II
23- 27 Σεπτεμβρίου 2017, Παρίσι , Γαλλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/τομέας Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Γαλλίας, ανακοινώνουν ότι στις 23- 27 Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί δραστηριότητα δημιουργίας συμπράξεων στο Παρίσι με τίτλο : “Open Access II”

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας τα οποία προέρχονται από ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται με νέους με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες ώστε να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας, να διερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Ανταλλαγές Νέων και η ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στον τομέα της ένταξης των νέων και να βρουν πιθανούς εταίρους για μελλοντικές συμπράξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις Ανταλλαγές Νέων ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι συμμετέχοντες, αναμένεται, να αναπτύξουν διακρατικές συμπράξεις και να οικοδομήσουν εξ αρχής σχέδια Ανταλλαγών Νέων για νέους με αναπηρίες.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), σε επικεφαλής ομάδων νέων (youth leaders) και σε διαχειριστές σχεδίων.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus +/τομέας Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Γαλλίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/open-access-ii.6401/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 17 Μαΐου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.