Διοργάνωση webinar στις 14-12-2018 με βάση τον επικαιροποιημένο οδηγό του Erasmus+ του 2019.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας / Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Eurodesk Greece συνδιοργανώνουν webinar στις 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 με θέμα: Erasmus+: Βασικές Δράσεις 1, 2 και 3 για τον τομέα της Νεολαίας 2019.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάριους και νεοεισερχόμενους, αλλά και σε πιο έμπειρους δυνητικούς δικαιούχους. Στοχεύει στην παροχή χρήσιμων συμβουλών για την υποβολή ποιοτικότερων σχεδίων δράσης και στην αποσαφήνιση κατανομής των εγκεκριμένων δαπανών χρηματοδότησης ανά Βασική Δράση.

Η διάρκεια του webinar προβλέπεται να είναι το ανώτατο 2 ώρες.

Για να το παρακολουθήσετε, στείλτε μας e-mail από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση gmail με το ονοματεπώνυμό σας και τον φορέα ή την άτυπη ομάδα νέων που εκπροσωπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmusplus-youth@inedivim.gr έως την Πέμπτη, 13-12-2018 και ώρα 16:30 το αργότερο.

Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια του webinar και θα σας απαντήσουμε είτε προφορικά, είτε γραπτά το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση του webinar.

Προσοχή: Όλοι-ες οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να διαθέτουν και να μας αποστείλουν ηλεκτρονική διεύθυνση gmail, καθώς το webinar θα διεξαχθεί μέσω Google Hangouts.

**Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση η παρακολούθηση του webinar δεν υποκαθιστά την προσεκτική ανάγνωση και εφαρμοσιμότητα του επικαιροποιημένου οδηγού του προγράμματος για το έτος 2019.