Διαθέσιμος Προϋπολογισμός έτους 2017 για την επιχορήγηση σχεδίων

EU-flag-Erasmus-_vect_POS

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον διαθέσιμο προϋπολογισμό έτους 2017 για επιχορήγηση σχεδίων Erasmus+/τομέας Νεολαία.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: