Σεμινάρια EVS

Κύκλος Κατάρτισης και Αξιολόγησης

Εδώ θα βρείτε τον ετήσιο προγραμματισμό του κύκλου κατάρτισης και αξιολόγησης προγραμμάτων εθελοντών της Ε.Ε.Υ.

Ο Κύκλος Κατάρτισης και Αξιολόγησης της ΕΕΥ αποτελείται από τα κάτωθι:

  • Κατάρτιση κατά την άφιξη / On Arrival training (μόνο για τις δραστηριότητες ΕΕΥ διάρκειας μεγαλύτερης από 2 μήνες).

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εθελοντές μπορούν να λάβουν μέρος στην κατάρτιση κατά την άφιξη είναι εντός 4 εβδομάδων από την άφιξή τους.

  • Ενδιάμεση συνάντηση αξιολόγησης / Mid Term evaluation meeting (μόνο για τις δραστηριότητες ΕΕΥ διάρκειας 6 μηνών ή περισσότερο).

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εθελοντές μπορούν να λάβουν μέρος στην ενδιάμεση συνάντηση αξιολόγησης είναι κατ΄ ελάχιστον 2 μήνες μετά την κατάρτιση κατά την άφιξη και κατ΄ελάχιστον 2 μήνες πριν το τέλος της υπηρεσίας τους. 

  • Ετήσια εκδήλωση της ΕΕΥ / Annual EVS event (για τους εθελοντές της ΕΕΥ που έχουν ολοκληρώσει την υπηρεσία τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών)

Εγγραφή:

Για την εγγραφή των εθελοντών στις καταρτίσεις/συναντήσεις, ακολουθείστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο που βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα.

H φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο πρέπει να συμπληρωθεί από τον εθελοντή.

Date Title Location Registration
03-08/07/2017 On-Arrival training Αθήνα Η ηλεκτρονική εγγραφή  δεν είναι διαθέσιμη.
10-14/07/2017 Mid-term meeting Αθήνα Η ηλεκτρονική εγγραφή δεν είναι διαθέσιμη.
—- Annual EVS event Αθήνα Η ηλεκτρονική εγγραφή δεν είναι διαθέσιμη.

Οι κανόνες της κατάρτισης/συνάντησης:

Όλα τα έξοδα φιλοξενίας θα καλυφθούν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (διαμονή, πλήρης διατροφή, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.).

Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων, προπληρώνονται από τις οργανώσεις (αποστολής ή υποδοχής ή συντονισμού) και μετά το τέλος της κατάρτισης/ συνάντησης καταβάλλονται στις οργανώσεις (αποστολής ή υποδοχής ή συντονισμού), με αποστολή των πρωτότυπων παραστατικών στην ΕΜΣ. (χρήση των οικονομικότερων μέσων και ναύλων/ εισιτήρια οικονομικής θέσης αεροπορικά, λεωφορείο, τρένο, πλοίο κ.λπ.)

Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή των εξόδων μετακίνησης, θα πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό της οργάνωσης (αποστολής ή υποδοχής ή συντονισμού).
Η ΕΜΣ δεν καλύπτει προσωπικά έξοδα των συμμετεχόντων.

Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων εκτός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της κατάρτισης / συνάντησης, δεν καλύπτονται, χωρίς επίσημη ενημέρωση της οργάνωσης (αποστολής ή υποδοχής ή συντονισμού) και έγκριση της ΕΜΣ.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των οργανώσεων, όπως αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος, οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν επαρκείς πληροφορίες πριν από τη συμμετοχή τους σε κάθε κατάρτιση / συνάντηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο koutsi.k@inedivim.gr