Ανταλλαγή Νέων, From the bin to the Gallery

From Bin to the Gallery
Δράση 1.1 – Ανταλλαγή Νέων, Youth in Action
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: YOUTHFULLY YOURS GR

Η Ανταλλαγή Νέων με τίτλο “From the bin to the Gallery” πραγματοποιήθηκε την πρώτη βδομάδα του Μάιου 2014 σε μια αγροτική περιοχή της βόρειας Μακεδονίας, τον Λεύκωνα Σερρών. Στην πολυμερή αυτή Ανταλλαγή συμμετείχαν 20 νέοι από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Ιταλία. Θεματική του προγράμματος αυτού ήταν η καλλιτεχνική επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Οι νέοι συμμετέχοντες ανακάλυψαν το εύρος των υλικών ή αντικειμένων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως ανακυκλώσιμα υλικά, τις δυνατότητες που τους παρέχουν αυτά τα υλικά και έλαβαν γνώσεις γύρω από τις έννοιες της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, καλλιτεχνημάτων από ανακυκλώσιμα υλικά, τον όρο «φτωχά υλικά» κα.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Ανταλλαγής, οι νέοι πραγματοποίησαν έρευνα πάνω στον τρόπο διαχείρισης των ξερών αποβλήτων στη χώρα τους, πληροφορίες τις οποίες μοιράστηκε όλη η ομάδα μεταξύ της και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στο θέμα.

Επίσης, γνώρισαν τη διαδικασία προετοιμασίας, συλλογής και καθαρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, πειραματίστηκαν με τα υλικά περισυλλογής και τις ιδιότητες των υλικών. Οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν τις γνώσεις που απέκτησαν σε μικρά παιδιά τα οποία καθοδήγησαν και βοήθησαν ώστε να δημιουργήσουν επαναχρησιμοποιούμενα υλικά μέσω του «Εργαστηρίου καλλιτεχνικής ανακύκλωσης για παιδιά». Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αυτού όπως επίσης και δημιουργίες των ίδιων των συμμετεχόντων παρουσιάστηκαν στην «Έκθεση καλλιτεχνικής Ανακύκλωσης» την οποία πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της Ανταλλαγής. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με μεθόδους μη τυπικής μάθησης μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, πειραματισμούς, συζητήσεις, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων. Η τοπική κοινωνία, τα παιδιά, οι μαθητές της περιοχής συμμετείχαν ενεργά στην Ανταλλαγή, γνώρισαν τους συμμετέχοντες και αλληλεπίδρασαν μαζί τους. Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, πέραν της καλλιτεχνικής διάστασης του σχεδίου και τις γνώσεις που αποκόμισαν σχετικά με το αντικείμενο της Ανταλλαγής, οι ίδιοι ανέπτυξαν τις επικοινωνιακές και ηγετικές τους δεξιότητες, το ομαδικό πνεύμα εργασίας, την εφευρετικότητας τους.

Support materials:

 


Φωτογραφικό Υλικό:

fbtg_ (6) fbtg_ (6)  fbtg_ (5)