Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Work with young people in NEET situation: Innovative approaches from reaching out to ensuring constant motivation, Λετονία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Work with young people in NEET situation: Innovative approaches from reaching out to ensuring constant motivation

14-17 Νοεμβρίου 2017, Sigulda, Latvia

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας ανακοινώνουν ότι 14-17 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Σιγκούλντα, με τίτλο: “Work with young people in NEET situation: Innovative approaches from reaching out to ensuring constant motivation”.

O συνολικός στόχος του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση NEET (Νot in Education, Employment, or Training) μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους από ειδικούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική δραστηριότητα και τη συμμετοχή μέσω μη τυπικών μεθόδων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί έμφαση σε 2 θέματα:

  1. Κοινωνική δραστηριότητα – π.χ. πώς να βρεθούν και να εμπλακούν οι NEETs
  2. Πώς να εξασφαλιστούν μακροχρόνια κίνητρα για τους NEETs.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Να εξερευνηθούν οι τοπικές πραγματικότητες και να χαρτογραφηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από ειδικούς που δουλεύουν με NEETs σε καθημερινή βάση.
  • Να προσφερθεί χώρος για ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων δραστηριότητας και συμμετοχής.
  • Να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με παράγοντες επιτυχίας σε εργασιακές μεθόδους.
  • Να εξερευνηθεί ο χώρος για τη μη τυπική μάθηση σε καθημερινές πρακτικές της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
  • Να υπογραμμιστεί ο ρόλος της μη τυπικής εκπαίδευσης και του Erasmus+ σε σχέση με τους NEETs.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς που δουλεύουν με νέους με λιγότερες ευκαιρίες (youth workers, κοινωνικούς λειτουργούς, δασκάλους, συμβούλους προσανατολισμού, ψυχολόγους, εκπροσώπους ΜΚΟ κλπ.)

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.
Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/work-with-young-people-in-neet-situation-innovative-approaches-from-reaching-out-to-ensuring-constant-motivation.6870/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr