Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “ Study visit: Integration of Young Refugees”, Ολλανδία

“Study visit: Integration of Young Refugees”
20-24 Φεβρουαρίου 2018, Arnhem, Ολλανδία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ολλανδίας ανακοινώνουν ότι 20-24 Φεβρουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ολλανδία, με τίτλο: “Study visit: Integration of Young Refugees”.

Αυτή η επίσκεψη μελέτης με στοιχεία κατάρτισης στοχεύει στην ενδυνάμωση και έμπνευση των νέων και άλλων που εργάζονται άμεσα με πρόσφυγες ή / και αιτούντες άσυλο για να εντάξουν τους νέους πρόσφυγες στις τοπικές κοινότητες, μοιράζοντας καλές πρακτικές και έμπνευση για νέες ιδέες και διατυπώνοντας συγκεκριμένα βήματα.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Να συλλογιστούν οι συμμετέχοντες τη δική τους τοπική πραγματικότητα σχετικά με την ένταξη των νέων προσφύγων στις τοπικές κοινότητες και τον εντοπισμό των αναγκών, των προκλήσεων και των ορθών πρακτικών για τη συνεργασία με τους νέους πρόσφυγες.
  • Να ανταλλάξουν καλές πρακτικές (έργα, μεθόδους, δραστηριότητες) της εργασίας των νέων για την ένταξη των νέων προσφύγων στις τοπικές κοινότητες.
  • Να εξερευνήσουν τις τοπικές καλές πρακτικές των ολλανδικών οργανώσεων νέων σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των νέων προσφύγων στις τοπικές κοινότητες.
  • Να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν ιδέες για την ενσωμάτωση των προσφύγων στο πλαίσιο της τοπικής εργασίας για τους νέους και να διατυπώσουν συγκεκριμένα επόμενα βήματα.
  • Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους το Erasmus + μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ένταξη των προσφύγων.

Αν είσαι εργαζόμενος για τη νεολαία (επαγγελματίας ή εθελοντής), αν εργάζεσαι άμεσα με πρόσφυγες ή / και αιτούντες άσυλο, αν συνδέεσαι ενεργά με μία τοπική οργάνωση νεολαίας που ενδιαφέρεται να δουλέψει με νέους πρόσφυγες, αν θέλεις να μοιραστείς προκλήσεις και καλές πρακτικές με άλλους οργανισμους και αν έχεις κίνητρα και ικανότητα υλοποίησης νέων σχεδίων σε τοπικό οργανισμό για την ένταξη των νέων προσφύγων, τότε αυτό το σεμινάριο είναι για σένα.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ολλανδίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-integration-of-young-refugees.6974/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr