Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «In and Out» Training course on emotional dimension of young people in and after imprisonment, Λετονία

“In and Out» Training course on emotional dimension of young people in and after imprisonment,
4-10 Φεβρουαρίου 2018, Λετονία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας ανακοινώνουν ότι 4-10 Φεβρουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Λετονία, με τίτλο: “In and Out» Training course on emotional dimension of young people in and after imprisonment.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή ευκαιριών στα μέλη του προσωπικού των κλειστών ιδρυμάτων, των κέντρων επιτήρησης και των ΜΚΟ να διερευνήσουν πώς οι μη τυπικές μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν το έργο τους , λαμβάνοντας υπόψιν τη συναισθηματική διάσταση των νέων και να αναπτύξουν συνεργασία και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Η δραστηριότητα αυτή έχει τους εξής στόχους:

  • Να καθοριστεί το πλαίσιο και η προσέγγιση της συναισθηματικής διάστασης στη συνεργασία με τους νέους κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.
  • Να διερευνυθεί το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης για την ενθάρρυνση της συναισθηματικής ενδυνάμωσης των νέων κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.
  • Να δοθεί χώρος στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές για να δουλέψουν με νέους κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.
  • Να καθιερώθεί συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν μετά το σεμινάριο κατάρτισης.
  • Να ανακαλυφθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus + για εργασία με τους νέους κατά τη διάρκεια ή μετά τη φυλάκιση.

Το σεμινάριο απευθύνεται :

1) σε άτομα που ανήκουν στο προσωπικό κλειστών ιδρυμάτων όπως υπηρεσίες κράτησης, φυλακές κ.λπ (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, συντονιστές έργων, εργαζόμενοι για τη νεολαία κ.λπ.) και υπηρεσίες κράτησης που εργάζονται καθημερινά με νέους.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

2) Μέλη των ΜΚΟ που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε κλειστά ιδρύματα για να αντιμετωπίσουν τη συναισθηματική διάσταση στη συνεργασία με τους νέους.

Προσοχή! Οι συμμετέχοντες καλούνται να αιτηθούν σε ζευγάρια ( π.χ. ένα άτομο που ανήκει στο προσωπικό κλειστών ιδρυμάτων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι) μαζί με ένα μέλος ΜΚΟ που επιθυμεί να εργαστεί σε κλειστά ιδρύματα). Οι συμμετέχοντες καλούνται να αιτηθούν μαζί για να προωθήσουν τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ευημερίας των νέων κατά και μετά τη φυλάκιση. Μετά το σεμινάριο κατάρτισης το ζευγάρι των συμμετεχόντων αναμένεται να υλοποιήσει τουλάχιστον μία δραστηριότητα παρακολούθησης με τους νέους.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Λετονίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/in-and-out-training-course-on-emotional-dimension-of-young-people-in-and-after-imprisonment.6980/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενο Αρχείο: