Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Game of Cultures: inclusion of young migrants and refugees”, Πορτογαλία

“Game of Cultures: inclusion of young migrants and refugees”
29 Ιανουαρίου- 5 Φεβρουαρίου 2018, Cascais, Πορτογαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πορτογαλίας ανακοινώνουν ότι 29 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Πορτογαλία, με τίτλο: “ Game of Cultures: inclusion of young migrants and refugees ”.

«Winter is coming.”Πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στην Ευρώπη το 2015, συνεχίζοντας αυτή την τάση το 2016 και το 2017, πυροδοτώντας μια κρίση καθώς οι χώρες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την εισροή και δημιουργώντας διάσταση απόψεων στην ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση της επανεγκατάστασης και της ένταξης των ατόμων.

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και όχι ειδικά στην εργασία άμεσα με τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Η εργασία για τις διαπολιτισμικές ικανότητες των τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη αποτελεί βασικό στοιχείο για μια υγιή σχέση μεταξύ όλων των μερών και μια καλύτερη Ευρώπη προς το μέλλον. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη διαπολιτισμική μάθηση στον τομέα της νεολαίας και σε εναλλακτικές προσεγγίσεις προς αυτή. Βασιζόμενοι σε διαφορετικές απόψεις (άφιξη και φιλοξενία) για τις καταστάσεις και πιθανές συγκρούσεις, θα διερευνήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι εργάζονται για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτισμική ποικιλομορφία, αλλά και χώρο για συζήτηση και θεωρητικές εκτιμήσεις.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να υποστηριχθούν, να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν οι ικανότητες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας ώστε να μπορέσουν να ενεργήσουν στις τοπικές κοινότητες νέων προκειμένου να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστές, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο στις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να διευρυνθεί το άνοιγμά του στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Το “Game of Cultures: inclusion of young migrants and refugees” απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν με νέους (youth workers), εκπαιδευτές, youth leaders, youth policy makers, μέντορες ή εκπαιδευτές EVS.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Πορτογαλίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/game-of-cultures-inclusion-of-young-migrants-and-refugees.6975/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενο Αρχείο: