Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Communication Matters TC III”, Ουγγαρία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Communication Matters TC III”
22-28 Απριλίου 2018, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας ανακοινώνουν ότι 22-28 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με τίτλο : “ Communication Matters TC III ”.

Το σεμινάριο αυτό προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν καλές πρακτικές στην επικοινωνία. Προκειμένου να διαδοθούν και να αξιοποιηθούν επιτυχώς τα αποτελέσματα των έργων τους, οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus + πρέπει να σχεδιάσουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες κατά την οργάνωση και την υλοποίηση του σχεδίου τους.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Communication Matters TC III” θα φέρει σε επαφή τους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus + Youth in Action για να μάθουν μέσα από πρακτικές ασκήσεις, να κατανοήσουν τη συνολική διαδικασία επικοινωνίας και να αναπτύξουν ικανότητες, καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό.

Στόχοι του σεμιναρίου:

  • να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης προσαρμοσμένες στα έργα σας, τις ομάδες-στόχους, το πεδίο δραστηριοτήτων σας,
  • να αναπτύξετε τις γνώσεις και την κατανόηση που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών επικοινωνίας και πολλαπλασιασμού.
  • να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • να σας παρέχει ευκαιρίες, χώρο και πλαίσια ώστε να πειραματιστείτε πάνω σε πιθανά σχετικά εργαλεία και μεθόδους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη οργανισμών που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με θέματα επικοινωνίας σχετικά με σχέδια της KA1 Erasmus + Youth in Action. Αν έχετε κάποια εμπειρία πάνω στο θέμα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Επίσης, είναι ευπρόσδεκτοι :

  • Εκπρόσωποι οργανώσεων νέων και άτυπων ομάδων νέων.
  • Εκπρόσωποι φορέων τυπικής εκπαίδευσης και διοίκησης που εργάζονται με νέους.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εργασία για τους νέους (youth work) σε τακτική βάση.
  • Άτομα που είναι έτοιμα να αφιερώσουν πλήρως το χρόνο τους και να αποτελέσουν μέρος μιας εντατικής διαδικασίας μάθησης.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ουγγαρίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/communication-matters-tc-iii.7038/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία: