Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R3/2017-Ορθή Επανάληψη